На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2021. годину („Службени лист Града Бора”, број 7/2021) и Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину, (”Службени лист града Бора“ број 59/2020), Градска управа града Бора расписује II јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2021. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за:

  1. куповину нових машина за убирање односно скидање усева, у укупном износу до

2.000.000 динара.

Преузмите:

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2021.ГОДИНУ

Образац- ЗАХТЕВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ НОВИХ МАШИНА ЗА УБИРАЊЕ, ОДНОСНО СКИДАЊЕ УСЕВА