На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2021. годину (,,Службени лист Града Бора“, број 7/2021) и Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину, („Службени лист града Бора“ број 59/2020), Градска управа града Бора расписује VI јавни

КОНКУРС
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2021. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за куповину садног материјала из области воћарства и виноградарства, у укупном износу до 1.150.000 динара.

ПРЕУЗМИТЕ:

КОНКУРС - ВОЋАРСТВО ЗА 2021

ОБРАЗАЦ - САДНИЦЕ ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ