На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2021. годину (,,Службени лист Града Бора”, број 7/2021) и Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину, (“Службени лист града Бора” број 59/2020), Градска управа града Бора расписује V јавни

КОНКУРС ЗА КОРИШЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2021.ГОДИНУ – ПЛАСТЕНИЦИ

Подстицајна средства користе се за куповину нове опреме за пластенике за поизводњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу у укупном износу до 1.000.000 динара.

Преузмите:

КОНКУРС-ПЛАСТЕНИЦИ ЗА 2021

ОБРАЗАЦ-ПЛАСТЕНИЦИ ЗА 2021