На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2021. годину (,,Службени лист Града Бора“, број 7/2021) и Одлуке о буџету града Бора за 2021.годину (,,Службени лист Града Бора“, број 59/2020), Градска управа града Бора расписује VIII јавни

КОНКУРС
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУР АЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГР Ад БОР ЗА 2021. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за: куповину нових машина, уређаја и опреме за наводњавање усева у укупном износу до 1.000.000 динара.

ПРЕУЗМИТЕ:

Конкурс наводњавање

Образац захтева