1- ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА И НАГРАЂИВАЊА СПОРТИСТА ЗА 2024.ГОДИНУ
2- Образац 3 – Стипендије и награде
3- Пропратно писмо – Бор
4- ИЗЈАВА да не постоје препреке – Бор
5- Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Бору (1/21)
6- Правилник о изменама и допуни Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Бору (42/21)
7- Правилник о измени Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Бору (48/23)
8- Одлука о стипендирању и награђивању спортиста (42/21)
9- Одлука о измени Одлуке о стипендирању и награђивању спортиста (48/23)