На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2022. до 2023. године („Сл.лист града Бора“ бр.4/2022) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022.годину између Националне службе за запошљавање и града Борa број 0608-101-3/2022 од 22.02.2022. године, дана 23.02.2022. године,

 

ГРАД БОР И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2022. ГОДИНИ

 

Преузмите

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2022.години

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА -ЛАПЗ 2022.ГОДИНЕ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА