Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Програм стратегије за развој туризма града Бора од 2020-2024. године и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту програма одржаће се од 20.10.2020. до 03.11.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

ПРЕУЗМИТЕ

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Програма стратегије за развој туризма града Бора 2020. - 2024. године

Предлози за унапређење текста нацрта програма стратегије за развој туризма града Бора од 2020. - 2024.године - ДМИ Бор

Коментари УГ Village Злот и УГ Еко баштина Брестовачка бања

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА НАЦРТА ПРОГРАМА СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ГРАДА БОРА од 2020-2024. године - Бамби

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА НАЦРТА ПРОГРАМА СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ГРАДА БОРА од 2020-2024. године - Милован Матовић