ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗМЕШТАЊА ДЕЛА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БР. 218 МАЛА КРСНА-БОР-РАСПУТНИЦЕ 2 (ВРАЖОГРНАЦ) У ЗОНИ ЈАМЕ БОР, ОД СТАЦИОНАЖЕ  КМ 216+577,77 ДО СТАНИЦЕ БОР – ПУТНИЧКА

Одлукa о изради Плана детаљне регулације измештања дела железничке пруге бр. 218 Мала Крсна - Бор - Распутнице 2 (Вражогрнац) у зони јаме Бор, од стационаже км 216+577,77 до станице Бор - путничка