ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД 2022-2031. ГОДИНЕ

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Локалног плана управљања отпадом града Бора за период 2022-2031. године (у даљем тексту: Нацрт ЛПУО) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

 

Јавна расправа о Нацрту плана одржаће се од 25. марта 2023. до 24. априла 2023. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора-Одељењу за привреду и друштвене делатности путем електронске поште на адресу: zastita.zs@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Моше Пијаде бр. 3, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту ЛПУО.

 

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта ЛПУО.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 13. априла 2023. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта ЛПУО.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту zastita.zs@bor.rs,  најкасније до 11. априла 2023. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за привреду и друштвене делатности ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта ЛПУО са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту ЛПУО одредило Градско веће града Бора.

Прилози:
Нацрт Локалног плана управљања отпадом града Бора за период 2022-2031. године

Образложење Локалног плана управљања отпадом града Бора за период 2022-2031. године

Образац и коментаре

Закључак о спровођењу јавне расправе Локалног плана управљања отпадом града Бора за период 2022-2031. године

Програм јавне расправе о Нацрту Локалног плана управљања отпадом града Бора за период 2022-2031. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД 2022-2031. ГОДИНЕ

ПРИЛОЗИ


У периоду од 25.03.2023.год. до 24.04.2023.год. одржана је јавна расправа о Нацрту Плана управљања отпадом града Бора.
Јавна расправа са презентацијом одржана је у форми округлог стола, дана 13.04.2023.године.

Записник са јавне расправе о нацрту Локалног плана управљања отпадом града Бора

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Локалног плана управљања отпадом града Бора

Предлози за унапређење текста нацрта Локалног плана управљања отпадом града Бора