Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Oдлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 9.11.2020. до 23.11.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа града Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

ПРЕУЗМИТЕ:

Одлука и изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина 2020.

Извештај о накнадама за коришћење јавних површина 2020.