На основу наредбе Градског штаба за ванредне ситуације града Бора број: 217-17/2022-I-01 од 24.8.2022. године Центар за социјални рад „Бор“ расписује оглас и позива носиоце домаћинстава да поднесу захтев за остваривање права на субвенцију за набавку огрева на територији града Бора

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ БОР “

расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НОСИОЦА ДОМАЋИНСТАВА РАДИ ДОДЕЛЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА

Рок за пријављивање, ради доделе субвенција за набавку огрева на територији града Бора, продужен је до 30. септембра.

Подношење захтева у периоду од 26. августа (од 7,00 часова) до 14. септембра (до 15,00 часова)

На основу наредбе Градског штаба за ванредне ситуације града Бора број: 217-17/2022-I-01 од 24.8.2022. године Центар за социјални рад „Бор“ расписује оглас и позива носиоце домаћинстава да поднесу захтев за остваривање права на субвенцију за набавку огрева на територији града Бора, који се спроводи у периоду од  26. августа (од 7,00 часова) до 14. септембра (до 15,00 часова).

Субвенција за набавку огрева домаћинствима на територији града Бора се одобрава као једнократна новчана помоћ. Ово право остварује се по домаћинству, не по члану породице на територији града Бора. Право на једнократну новчану помоћ имају сви подносиоци захтева, под једнаким условима и једнаком новчаном износу . Поступак за доделу једнократне новчане помоћи спроводи Комисија, а након провере испуњености услова на основу поднете документације, биће утврђена листа грађана који испуњавају услове за остваривање права на једнократну новчану помоћ.

Услови за остваривање права:

  1. Пребивалиште/боравиште на територији града Бора;
  2. Да је пребивалиште/боравиште подносиоца на адреси за коју се захтев подноси закључно са 15.8.2022. године на адреси за коју се захтев подноси;
  3. Да домаћинство не користи услуге централног грејања Јавно комуналног предузећа „Топлана“ Бор;

Документација која се подноси за остваривање права:

  1. Лична карта подносиоца захтева;
  2. Решење о порезу за 2022. годину (евентуално 2021.) или други доказ о власништву непокретности ( Решење о наследству, Уговор о поклону, Уговор о доживотном издржавању).

У случају Уговора о закупу непокретности неопходна је сагласност власника непокретности за подношење захтева за остваривање права на једнократну новчану помоћ;

  1. Потврда да домаћинство не користи услуге централног грејања издату од Јавно комуналног предузећа „Топлана“ Бор или Јавно комуналног предузећа за стамбене услуге „Бор“ ( за становнике на територији града Бора);
  2. Текући рачун подносиоца захтева.

Грађани захтев подносе у Центру за социјални рад „Бор“, улица: Војске Југославије бр. 11, почев од 26. августа до 14. септембра 2022. године, сваким радним даном, у периоду од 7,00 до 19,00 часова. Подношење захтева ће бити организовано у селима на територији града Бора, према распореду који ће бити објављен 26.8.2022. године.

Документацију је могуће поднети електронским путем, на мејл адресу: bor.csr@minrzs.gov.rs

Све неопходне информације грађани могу добити сваког радног дана на телефон Центра за социјални рад „Бор“ број:  030/422-589 у периоду од 7 до 19 часова, а викендом и на бројеве телефона: 060/7377704 и 060/7377725.

ОГЛАС ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НОСИОЦА ДОМАЋИНСТАВА РАДИ ДОДЕЛЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА