ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БОРА У 2022. ГОДИНИ

ПРЕУЗМИТЕ:

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БОРА У 2022. ГОДИНИ