На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину (“Службени лист Града Бора”, број 23/2022) и Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину, (“Службени лист града Бора” број 44/2021) Градска управа града Бора расписује пети јавни

 

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПОПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022.ГОДИНУ-ОПРЕМА ЗА ПЛАСТЕНИКЕ

Подстицајна средстав користе се за куповину нове опреме за прозводњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу у укупном износу до 2.000.000 динара.

Услови конкурса

Субвенционисаће се куповина нове опреме за пластенике за производњу воћа, поврћа, цвећа и расадничку производњу, при чему ће се субввенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 60% од вредности набављене опреме.

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПОПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2022.ГОДИНУ-ОПРЕМА ЗА ПЛАСТЕНИКЕ

ЗАХТЕВ-ПЛАСТЕНИЦИ