На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022. годину (“Службени лист Града Бора”, број 23/2022) и Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину, (“Службени лист града Бора” број 44/2021) Градска управа града Бора расписује четврти јавни

Конкурс за коришћење средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022 годину – пчеларство

Захтев - Опрема за пчеларство

Одлука о поништавању четвртог јавног конкурса за коришћење средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2022.годину