На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2021. годину („Службени лист Града Бора”, број 7/2021) и Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину, (”Службени лист града Бора“ број 59/2020), Градска управа града Бора расписује јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2021. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за:

  1. куповину нове опреме у пчеларству, у укупном износу до 3.000.000 динара.

ПРЕУЗМИТЕ:

Конкурс за коришћење средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2021. годину- пчеларство

Образац – опрема за пчеларство