На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2021. годину (“Службени лист Града Бора”, број 7/2021 и 44/2021) и Одлуке о буџету града Бора за 2021 . годин, (“Службени лист града Бора” број 59/2020, 18/2021, 35/2021 и 40/2021) Градска управа града Бора расписује десети јавни

KOHKУPC

ЗА КОРИШЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2021. ГОДИНУ

 

Подстицајна средства користе се за:

– куповину нових машина за убирање односно скидање усева, у укупном износу до 800.000 динара

ПРЕУЗМИТЕ:

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2021.ГОДИНУ

Образац- ЗАХТЕВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ НОВИХ МАШИНА ЗА УБИРАЊЕ, ОДНОСНО СКИДАЊЕ УСЕВА