Предмет конкурса је додела стипендија за студенте у школској 2021/2022. години из средстава буџета града Бора и то 38 стипендија за студенте основних академских студија и 6 стипендија за студенте мастер академских студија, у износу од 9.000,00 динара месечно, у десет једнаких месечних рата.

У школској 2021/2022. години из средстава буџета града Бора стипендираће се од друге године студија студенти основних академских студија и студенти мастер академских студија које се финансирају из буџета Републике Србије на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, са оствареним изузетним успехом у току школовања, а који имају пребивалиште на територији града Бора најмање две године пре дана објављивања конкурса за стипендирање.

Преузмите

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

RANG LISTA I PREDLOG ZA DODELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

KONACNA RANG LISTA I KONACAN PREDLOG ZA DODELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODIN

Rešenje o dodeli stipndija stundetima za školsku 2021-2022.godinu