ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ 1 – ПРЕДЛОГ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРОГРАМА – ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ – УЗ ОБРАЗАЦ 1, ДЕО 2-2, ТАЧКА 10.3.

ПРОПРАТНО ПИСМО БОР

ИЗЈАВА ДА НЕ ПОСТОЈЕ ПРЕПРЕКЕ

ОБРАЗАЦ 11 – ИЗЈАВА О ПАРТНЕРСТВУ

ОБРАЗАЦ 9 – ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

ОБРАЗАЦ 7 – ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

ПРАВИЛНИК О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ БОРУ (1-21)

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ БОРУ (42-21)

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД БОР (19-19)

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД БОР (2-21)

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД БОР (14-22)