Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о изменама и допунама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина

 

Позив