ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2023. ГОДИНЕ

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2022. до 2023. године (у даљем тексту: Нацрт плана запошљавања) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту плана запошљавања одржаће се од 14. јануара 2022. до 28. јануара 2022. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора-Одељењу за привреду и друштвене делатности путем електронске поште на адресу: projekti@bor.rs или писаним путем на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Моше Пијаде бр. 3, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту плана запошљавања.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта плана запошљавања или писаним путем на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Моше Пијаде бр. 3.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 25. јануара 2022. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта плана запошљавања, уколико епидемиолошка ситуација то буде дозвољавала о чему ће бити постављено обавештење на интернет презентацији www.bor.rs

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту projekti@bor.rs , најкасније до 21. јануара 2022. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за привреду и друштвене делатности ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта плана запошљавања са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту плана запошљавања одредило Градско веће града Бора.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2023. ГОДИНЕ

Izvestaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu LAP zaposljavanja grada Bora 2022-2023