На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Бор за 2023. годину („Службени лист града Бора”, број 15/2023) и Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину, (”Службени лист града Бора“ број 43/2022), Градска управа града Бора расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ – ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

Захтеви се подносе у згради Градске управе града Бора – Одељењу за привредне и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора од дана објављивања јавног позива до 08.12.2023. године.

ПРЕУЗМИТЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ - ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ

ОБРАЗАЦ - ЗАХТЕВ В.О.ГОВЕДА

ОБРАЗАЦ - ЗАХТЕВ В.О.СВИЊА