На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бора за 2021.годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2021. годину између Националне службе за запошљавање и града Бора, број 0608-101-2/2021-1 од 06.07.2021.године,

ГРАД БОР И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

ПРЕУЗМИТЕ:

ЈП БОР - 2021 (суфинансирање)

Захтев за бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2021. годину

Несубвенционисане делатности 2021