На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бораза период од 2022. до 2023. године(„Сл.лист града Бора“ бр.4/2022), измена Локалног акционог плана (Сл.лист града Бора бр.34/2022 и 3/2023), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023.годинуизмеђу Националне службе за запошљавање и града Борaброј 0608-101-2/2023 од 20.02.2023. годинедана 21.02.2023. године,

ГРАД БОР И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2023. ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА -ЛАПЗ 2023.ГОДИНЕ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА