На основу члана 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр.36/06), члана 62. Статута града Бор („Службени лист града Бора бр.3/19) и  члана 5. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Бор („Службени лист општине Бор„ бр.10/17), Градско веће града Бора, на седници одржаној 24.06.2021. године, расписује

 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С
за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији града Бора за 2021. годину

            Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за изградњу или обнову цркава и верских објеката, адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката, инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката за  у износу од  1.200.000,00 динара.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Српски телеграф “ од 21.07.2021  закључно са  05.08.2021.године.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСНОГ ПОСТУПКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ГРАДА БОРА ЗА 2021.ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији града Бора за 2021. годину

ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ -ПРИЛОГ 2.

ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПРАВДАЊЕ СРЕДСТВА

Записник комисије

Предлог о расподели средстава за финасирање суфинисирање пројекат црква и верских заједници на територији града Бора за 2021 годину

Решење о додели средстава по јавном конкурс за финасирање суфинисирање пројекат црква и верских заједница на територији града Бора за 2021. години