ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ

ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА БОР

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 2. децембра 2023. до 16. децембра 2023. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове путем електронске поште на адресу: dragana.nikolic@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Ул. Моше Пијаде 3., са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту oдлукe“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 11. децембра 2023. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 11,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту dragana.nikolic@bor.rs  најкасније до 8. децембра 2023. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/12/JAVNI-POZIV-Odluka-o-pristupanju-izradi-izmena-i-dopuna-plana-generalne-regulacije-gradskog-naselja-Bor.doc

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило Градско веће града Бора.

Прилози:
Нацрт  Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор

Образложење Нацрта Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор

Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор

Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор

ПРЕУЗМИТЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ – Одлукa о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор

Извештај о спроведеној расправи о тексту Нацрта Одлуке о приступању изради Измена и допуна Плана генералне регулације градског насеља Бор