На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 12.3.2021. године у периоду 10:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на следећим мерним местима:

3/12/2021 10:00 71.87 *1101.11* *484.66* 31.4
3/12/2021 11:00 72.31 *569.08* *736.29* 41.25
3/12/2021 12:00 51.06 312.67 191.81 31.61
3/12/2021 13:00 46.57 *659.01* *528.65* 94.84
3/12/2021 14:00 63.9 *536.23* 256.43 *448.84*
3/12/2021 15:00 245.07 134.58 86.68 *439.05*

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк

  ПМ 10 ПМ 2,5
3/12/2021 10:00 49.44 36.46
3/12/2021 11:00 39.35 33.28
3/12/2021 12:00 53.7 40.13
3/12/2021 13:00 77.65 48.11
3/12/2021 14:00 69.69 51.1
3/12/2021 15:00 53.12 45.22
3/12/2021 16:00 77.56 63.07
3/12/2021 17:00 51.57 40.03