Предмет конкурса је додела стипендија за студенте у школској 2020/2021. години из средстава буџета града Бора и то 38 стипендија за студенте основних академских студија и 6 стипендија за студенте мастер академских студија, у износу од 9.000,00 динара месечно, у десет једнаких месечних рата.

У школској 2020/2021. години из средстава буџета града Бора стипендираће се од друге године студија студенти основних академских студија и студенти мастер академских студија које се финансирају из буџета Републике Србије на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, са оствареним изузетним успехом у току школовања, а који имају пребивапиште на територији града Бора најмање две године пре дана објављивања конкурса за стипендирање.

Преузмите

Конкурс за доделу стипендија

Ранг листа и предлог за доделу стипендија за школску 2020/2021

Коначна ранг листа и коначан предлог за доделу стипендија за школску 2020/2021. годину

Решење о додели стипендија студентима за школску 2020/2021.годину