ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА

ИМОВИНУ ЗА 2023.  ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА БОРА

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Oдлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.  годину на територији града Бора (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

 

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 5.11.2022. до 21.11.2022. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа града Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

 

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу пореске администрације путем електронске поште на адресу: lpa@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу пореске администрације, Ул. Моше Пијаде 3., са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту oдлукe“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

 

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 17.11.2022. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту lpa@bor.rs,  најкасније до 15.11.2022. године.

 

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење пореске администрације ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

 

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило Градско веће града Бора.

Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.  годину на територији града Бора

Програм јавне расправе о о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023.  годину на територији града Бора

ПРЕУЗМИТЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА