Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

На основу чл. 20. став 1. и чл. 29. став 1. и З. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће SERBIA ZIJIN COPPER DOO Воr -ogranak RВВ, поднео Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта откопавања и припреме кречног камена у лежишту ”Заграђе-5”, на териорији КО Доња Бела Река, град Бор, дана 12.08.2021. године, заведен под бројем 353-02-2307/2021-03.

У складу са чланом З. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на сајту Министарства, http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Градске управе града Бора, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом  6. поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 04.10.2021. године, са почетком у 12 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Градске управе града Бора, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због сузбијања ширења корона вируса.

ПРЕУЗИМИТЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ