На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан  29.02.2024. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa
PM10 PM2,5
2024-02-29 22:00:00 84.66 31.9
2024-02-29 23:00:00 84.74 30.4