Данас је потписан Уговор о регулисању међусобних односа поводом започете изградње стамбене зграде на локацији „Мулен Руж“ у Бору. 
У име града Бора, Уговор је потписао градоначелник Александар Миликић, којим се град Бор обавезује да Грађевинској дирекцији Србије исплати 11.530.833 динара, чиме град Бор постаје власник стамбене зграде „Мулен Руж“ у Бору.
Наредне буџетске године кренућемо са радовима на самом објекту. Размишљамо да овај објекат уз пре свега знања и мишљења струке, ставимо у намену једног градског обданишта, пословне или стамбене зоне због саме локације објекта.“  рекао је градоначелник Миликић.
Изградња објекта „Мулен Руж“ започета је 19. маја 2005. године.