Канцеларија УНИЦЕФ-а у Србији позвала је локалне заједнице да предложе различите активности којима би промовисале идеју квалитетног, подстицајног родитељства, здравља, исхране и учења кроз игру у породици и бриге о целовитом развоју детета. Пројекат „Подршка подстицајном родитељству кроз игру“, који УНИЦЕФ и ЛЕГО Фондација из Данске реализују у партнерству са шест локалних самоуправа, међу којима je и Град Бор, има за циљ да се подигне свест и разумевање међу родитељима, старатељима, стручњацима, локалним заједницама, институцијама и компанијама о важности подстицајног родитељства за развој и учење деце раног узраста.


Активности су посвећене оснаживању родитеља како би се у пуној мери укључили у одрастање своје деце, не само као подршка њиховој добробити, здрављу, већ и као партнери у игри, истраживању, заједничком учењу и дружењу. Квалитетни односи, вештине и знања које дете гради у најранијем узрасту представљају темељ за каснији самосталан и успешнији живот, а родитељи имају кључну улогу у томе.