ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОР

Графички прилози


ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН БОРА

Графички прилози


ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА БОР

Графички прилози


 ИЗМЕНА ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА БОРА


ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА БОРСКО ЈЕЗЕРО – БРЕСТОВАЧКА БАЊА

Графички прилози


ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА „СТОЛ“

Графички прилози


ПЛАН roksa ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА“ЦРНИ ВРХ“

Графички прилози


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У БОРУ

Графички прилози


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У БРЕСТОВЦУ

Графички прилози


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 2×110 kV ИЗМЕЂУ ТС „БОР 1“ И ТС „БОР 2“, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР

Графички прилози


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 kV ИЗМЕЂУ ТС „БОР 2“ И ТС „ЗАЈЕЧАР 2“, ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР

Графички прилози