ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БОР

Графички прилози


ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН БОРА

Графички прилози


ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА БОР

Графички прилози


ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА БОРСКО ЈЕЗЕРО – БРЕСТОВАЧКА БАЊА

Графички прилози


ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА “СТОЛ”

Графички прилози


ПЛАН roksa ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА”ЦРНИ ВРХ”

Графички прилози


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У БОРУ

Графички прилози


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У БРЕСТОВЦУ

Графички прилози


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 2×110 kV ИЗМЕЂУ ТС “БОР 1” И ТС “БОР 2”, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР

Графички прилози


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 kV ИЗМЕЂУ ТС “БОР 2” И ТС “ЗАЈЕЧАР 2”, ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР

Графички прилози


 

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст