ВРАТИ СЕ НАЗАД

 • Грађевинске дозволе
 • Измена грађевинске дозволе
 • Издавање измена грађевинске дозволе на основу усаглашног захтева
 • Решења по члану 145
 • Измена захтева за издавање решења из члана 145
 • Измена решења по члану 145 - усаглашени захтеви
 • Употребне дозволе
 • Измена употребне дозволе
 • Употребне дозволе на основу усаглашеног захтева
 • Локацијски услови
 • Измена локацијских услова
 • Измена локацијских услова на основу усаглашеног захтева