У Општој болници у Бору унапређује се здравствени систем. Оно чиме се ова здравствена установа може похвалити јесте најсавременија опрема која је пристигла, и то два дигитална РТГ апарата, ултразвук и два ЦТ апарата који су допремљени на Одељење за радиологију, а који ће, након завршетка реновирања просторија и обуке особља, ускоро бити доступни пацијентима.

Савремени 64–слајсни апарати за компјутеризовану томографију са три дијагностичке станице, биће постављени у Служби за радиолошку и ултразвучну дијагностику борске болнице. Будући да је реч о скенерима најновије генерације, предуслов за њихово постављање је и адаптација и прилагођавање простора које је увелико у току, као и радног окружења за само особље. Снимање традиционалном рендгенском техником, с приказом слике на РТГ филму, познато је још од 1895. године. Последњих двадесетак година рендгенска дијагностика се уводи у дигиталну еру. Основна предност оваквих дигиталних дијагностичких система је, поред брзине и квалитета слике, и знатно смањење дозе зрачења. Слика на монитору је расположива одмах, те се евентуалне корекције, попут угла пројекције, могу моментално исправити. Дигитални формат омогућава и накнадну компјутерску обраду, изоштравање, увећавање, мерење, чиме се постижу изузетне могућности бржег и поузданијег дијагностиковања. Слика може да се сними, архивира и да се прослеђује на удаљене локације – тзв. „телемедицина“. Такав запис остаје трајно за разлику од класичног РТГ снимка чија дијагностичка вредност опада и након две, три године, постаје дијагностички неприхватљив, истакла је др Ана Голубовић Спасојевић„, спец. радиологије в.д. директора Опште болнице Бор.

Она додаје, да ће нови ЦТ апарати, врло брзо бити на располагању пацијентима. Апарати поседују програме који, поред досадашње дијагностике, омогућавају и ширење спектра услуга. Оно што је засигурно за пацијенте веома значајно јесте могућност временског скраћења прегледа, као и смањење дозе зрачења приликом снимања на овим ЦТ апаратима, а и листа чекања на овај преглед ће бити смањена с обзиром да су у питању апарати најновије генерације.