У оквиру компоненете видљивост и промоција пројекта „Унапређење пословне климе у Републици Србији”, чији је, међу десет локалних самоуправа, учесник и Град Бор, представници града присуствовали су онлајн радионици под називом „Продукција видеа“ коју је предводила Марија Брандер (Maria Brander), експерт из области Стратешких комуникација. Она је, испред шведске агенције за картографију, катастар и регистрацију земљишта – „Lantmäteriet“, изнела своје искуство у продукцији филмова, а све са циљем јачања капацитета локалних самоуправа у домену промотивних активности.

Садржај радионице односио се на који начин треба започети продукцију видеа, које методе користити и на који начин уредити и објавити видео.

Град Бор је, заједно са још десет градова и општина из Србије, учесник овог пројекта који има за циљ стварање услова за побољшан локални економски развој кроз повећање видљивости индустријских зона у Србији за потребе потенцијалних инвеститора. Пројекат се спроводи уз подршку Краљевине Шведске.