У оквиру реконструкције улице Моше Пијаде, у току извођења радова на замени подземних инсталација, утврђено је да су поједина стабла на тротоару у главној улици причинила велику штету и угрозила подземне водове, те је Одељење за инспекцијске послове Градске управе Бор издало налог за њихово уклањање.

Како пројекат уређења улице пре самог асфалтирања и поплочавања тротоара предвиђа замену дотрајалих топловодних, водоводних и канализационих цеви, увидело се да је корење стабала причинило велику штету на подземним водовима и избушило канализационе и водоводне цеви, због чега је издат налог за њихово уклањање. У читав процес укључена је и Служба за зеленило Градске управе Бор и утврђено је да је ово било неминовно решење за постојећи проблем који се јавио и претио даље угрожавање инсталационе мреже и путне инфраструктуре.

Важно је нагласити да је постојеће стање такво да корење појединог старог дрвећа које уништава подземне инсталације и путну инфраструктуру мора бити уклоњено, док постоји и одређени број стабала које је, због старости и дотрајалог стања, такође неопходно уклонити. На истим местима ће, на прописани начин технологијом хилзирања бити посађена нова стабла, како не би долазило до ширења корења стабала и новог нарушавања комуналне и путне инфраструктуре. На овај начин ће се спречити поновно настајање овакве штете, али и заштитити сама стабла.