Спелеолошки локалитет „Лазарева пећина“ у близини Бора није отворен за туристичке посете. Како кажу надлежни у Туристичкој организацији града Бора, овај туристички локалитет још увек не ради најпре због мера проистеклих из проглашеног ванредног стања због корона вируса, а и због одређених недостатака на локалитету које, на основу стручних препорука надлежних институција, треба отклонити.

„Мапиране недостатке настојимо да отклонимо и створимо услове у складу са стручним препорукама надлежних институција. О почетку рада локалитета и прописаним мерама усклађеним са епидемиолошком ситуацијом, јавност ће бити благовремено обавештена путем средстава јавног информисања, официјелног сајта Туристичке организације „Бор“ и друштвених мрежа.“, наводи се у саопштењу. 

Преузето са сајта Туристичке организације Бор.