Чланови Градског већа усвојили су на данашњој трећој седници 29 предлога решења. На наредној седници Скупштине града наћи ће се предлози решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора, као и разрешењу и именовању председника и чланова Управних и Надзорних одбора Центра за социјални рад, Народне библиотеке, Музеја рударства и металургије, Спортског центра и Центра за културу. На седници су усвојени и предлози решења о давању у закуп локација за постављање киоска, као и предлог решења о давању сагласности на програм о изменама и допунама програма пословања Јавног предузећа за стамбене услуге Бор.