У току је постављање вертикалне сигнализације у граду

На територији града, у току су радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације, ради  подизања нивоа безбедности свих учесника у саобраћају. За ове намене из градског буџета издвојено је око 20 милиона динара.

Много вандализма има у граду, доста знакова је поломљено и префарбано. Потписаним уговором предвиђено је постављање нових знакова, нових конструкција, исправљање оштећених знакова, прање и уклањање налепница које грађани лепе као на огласним таблама“, истакао је Марко Николић, члан Градског већа.

Са добром вертикалном и хоризонталном сигнализацијом повећава се безбедност свих учесника у саобраћају. У току је постављање саобраћајних знакова у улици 9. бригаде.

У граду недостаје доста саобраћајних знакова и убрзано се ради на њиховом постављању. План је да се у што краћем року и у складу са временским условима заврши оно што је приоритетно а након тога да се вертикална сигнализација постави и у споредним улицама где је мања фреквенција саобраћаја”, истакао је Драган Мирчић из ЈКП за стамбене услуге које је управљач путевима.

Мирчић додаје, да су најкритичније раскрснице где недостају саобраћајну знаци који се тичу пешачких прелаза, обавезног заустављања и права првенства пролаза.