O краткорочном акционом плану заштите ваздуха са локалним еколошким удружењима

Градоначелник Бора, Александар Миликић, одржао је састанак са свим локалним еколошким удружењима и онима који се екологијом баве, у циљу израде краткорочног акционог плана заштите ваздуха којим ће се градски ресурси усмерити ка решавању проблема аерозагађења и управљању променама од утицаја на квалитет животне средине и здравље становника Бора у будућности. (више…)