У сали Градске управе одржан Форум послодаваца

У сали Градске управе данас је одржан Форум послодаваца на коме су представљене мере и јавни позиви а које је расписала Национална служба за запошљавање и Град Бор. Ове године, расписано је 13 јавних позива, од којих је Град Бор расписао два јавна позива и то за јавне радове и стручну праксу и из локалног буџета за ове намене издвојено је 52,9 милиона динара.

По Републичком јавном позиву, који је тренутно на снази и траје све до 30. новембра, послодавац би за свако новозапослено лице могао да оствари право на субвенцију од 200 хиљада динара.

У мају месецу биће расписан јавни позив за запошљавање лица из категорије теже запосливих. По основу овог конкурса, послодавац би за свако ново запослење могао да оствари право на субвенцију у износу од 300 хиљада динара.

На евиденцији Националне службе за запошљавање укупно је 2 972 незапослена лица, од тог броја 2 069 чине жене. Град Бор у сарадњи са Националном службом за запошљавање се труди да кроз јавне радове допринесе запошљавању што већег броја лица.

Пољопривредни произвођачи који су добили субвенције данас су потписали уговоре, додељено 30 решења

Пољопривредни произвођачи који су добили субвенције за набавку опреме за пчеле, електричне пастире, опрему за пријем воћа и поврћа, за резање и дробљење воћњака и винограда, куповину машине за скидање усева као и за обраду земљишта, данас су у Градској управи потписали уговоре.

Због великог интересовања пољопривредних произвођача, конкурс за доделу субвенција у области пољопривредне производње је поновљен. Додељено је 30 уговора а из локалног буџета за ове подстицајне мере издвојено је 1,6 милиона динара“, истакао је Ненад Крачуновић, члан Градског већа.

Ове године укупно је уручено око 360 решења за доделу субвенција. Такође, град Бор је субвенционисао 100 одсто за вештачко осемењавање говеда и за ту меру је додељено преко 1 000 решења.

Како би се подстакли пољопривредни произвођачи, наредне године субвенције ће са садашњих 60 бити увећане на 80 одсто од вредности инвестиције.

Потписани уговори о додели субвенција пољопривредним произвођачима

У Градској кући данас су потписани уговори о додели субвенција, за набавку опреме за мужу, хлађење и чување млека, за куповину ограда око вишегодишњих засада као и куповину садног материјала за воћарство и виноградарство али и за набавку приплодних јуница, оваца и свиња. Уручена су 24 решења а из локалног буџета за ове мере издвојено је 13,6 милиона динара.

Показало се да наши домаћини знају и умеју како да, финансијским средствима из буџета града, управљају. Иако је Бор рударски град а пољопривреда и рударство не иду заједно, у договору са пољопривредним произвођачима пронађен је модел како да се подигне степен развоја пољопривреде“, истакао је градоначелник Бора Александар Миликић.

Наредне године, буџет за развј пољопривредне производње на територији града Бора биће увећан те ће бити уведене и нове мере како би се подстакли пољопривредни произвођачи и како би унапредили своју производњу. Мере као што су куповина приколица и контејнера за транспорт пчела, куповина уређаја за растурања вештачког ђубрива, едукација из области пољопривреде, сарадња са научно истраживачким институтима али уређење некатегорисаних атарских путева, истиће члан Градског већа Ненад Крачуновић омогућиће пољопривредним произвођачима проширење своје делатности.

Наредне године, из локалног буџета, биће издвојено 46 милиона динара како би се побољшали услови у свим областима пољопривреде.

Уручени уговори за развој пољопривредне производње, пчеларство у порасту

У сали Градске управе данас је уручено укупно 68 уговора за развој пољопривреде на територији града Бора. Субвенцију је искористило 60 пољопривредних произвођача у области пчеларства и њих 8 за куповину машина и опреме за пријем воћа и поврћа.

Пољопривредни произвођачи су похвалили мере којима град Бор подстиче развој пољопривреде али изнети су и предлози како и на који начин у наредној години унапредити развој пчеларства.

Иако је Бор рударски град и нема историју у развоју пољопривреде, упркос тој чињеници број пољопривредних произвођача је у порасту, истакао је градоначелник Бора Александар Миликић.

Предраг Тодоровић из села Злот истиче да без помоћи града пчеларство не би опстало. Тренутно има 450 друштава али размишља о проширењу своје делатности.

До сада сам искористио републичке субвенције, 800 динара по кошници и 160 хиљада динара које даје град Бор, истакао је Тодоровић и додао да млади пчелари треба више да се укључе а он ће им пренети своје знање како би пчеларство опстало на овим просторима.

Ове године, из локалног буџета, за развој пољопривреде на територији града Бора издвојено је 45 милона динара.

Пчеларство на територији града последњих година бележи пораст

Пчеларство као једна од најстаријих привредних грана, последњих година на територији града Бора, бележи пораст.

Убрзани развој пчеларства подстакле су и субвенције као  помоћ пољопривредним произвођачима за куповину нових машина или унапређење пољопривредне производње. Ове године, из локалног буџета, издвојено је 45 милиона динара као помоћ пољопривредним произвођачима.

Градоначелник града Бора Александар Миликић са сарадницима данас је обишао пчелињак Бранислава Крстића у насељу Малазија који је својим радом, енергијом и залагањем за кратко време формирао 58 друштава.

Иако се бави пчеларством тек неколико година, захваљујући субвенцијама града ове године купио је центрифугу и опрему за нова пчелиња друштва. У своју пољопривредну производњу уложио је 110 хиљада динара од чега је имао повраћај новца од 60 одсто. Крстић истиче да му је помоћ изузетно важна како би могао да напредује и сам развија свој пчелињак.

Пчелари су ове године искористили субвенције кроз два програма мера и то за куповину опреме и за мере контроле болести и прихране пчела. Наредне године биће омогућене субвенције за куповину приколица и транспортних возила за пчелиња друштва, а кроз сарадњу са научним институтима за 30 пчелара биће организована обука за производњу и анализу меда, као и садњу двонаменских биљака које се могу користити и у сточној исхрани и за пашу пчела. Једна од мера биће и едукација пчелара у сарадњи са Пољопривредним факултетом, како би поспешили и максимизирали своје пчелињаке, истакао је Ненад Крачуновић, члан Градског већа.

Наредне године буџет за пољопривреду износиће 46 милиона динара, а само за пчеларство биће издвојено 6 милиона динара кроз програм нових мера.

Додељени уговори за субвенције пољопривредним произвођачима

Град Бор је и ове године одобрио субвенције за помоћ пољопривредним произдвођачима. По основу расписаног конкурса за куповину јуница, оваца и садног материјала за воћарство и виноградарство, потписано је 30 уговора и то 19 за куповину садница, 4 уговора за куповину јуница и 7 за куповину оваца.

Наша жеља је да што већи број пољопривредних произвођача конкурише и на тај начин ће се села развијати, а и део становништва ће остати да живи у селима”, истакао је Миливоје Јаношевић, заменик градоначелника.

Ове године за субвенције, из градског буџета, издвојено је 45 милиона динара. Како би се подстакли пољопривредни произвођачи да увећају своју производњу, наредне године из локалног буџета, за развој пољопривреде на територији града Бора биће издвојено 50 милиона динара.

Наставља се подстицај развоја пчеларства на територији града Бора

Град Бор је и ове године одобрио субвенције за помоћ пољопривредним произдвођачима и из буџета издвојио новчана средства за развој пчеларства.

По основу расписаног конкурса за набавку опреме за пчеларство, додељена су 62 решења. За ове намене из градског буџета издвојено је 5 милиона динара. Преостали износ за доделу субвенција, у износу од око 2 милиона динара, биће додељен свим заинтересованим пчеларима по основу поновљеног конкурса који ће бити расписан у понедељак 17. октобра.

Такође, данас је додељен пет решења за куповину машина за транспорт – руковање течног, чврстог и полутечног стајњака. Из локалног буџета за ову врсту субвенција, опредељена су новчана средства у износу од милион динара. До сада је утрошено 318 хиљада динара. Уколико буде заинтересованих пољопривредника, конкус ће бити поновљен до краја ове године.

Након доделе решења, пољопривредни произвошачи су давали предлоге како се може унапредити пољопривредна производња. За већину предлога коју су пчелари изнели постоје техничке могућности да се од наредне године субвенционишу. Један од захтева пчелара био је и повећање медоносних биљака на територији града Бора. За сада, град Бор има право да искључиво само да на својим површинама врши пошумљавање. Град ће у наредном периоду апеловати на компанију Зијин да на својим површинама врши озелењавање медоносним врстама“, истакао је Ненад Крчуновић, члан Градског већа.

Да поред сточарства и воћарства, производња меда и сектор пчеларства у Бору имају перспективу, град ће и у будуће наставити са пружањем финансијске подршке пчеларима са територије града Бора.

Додељена решења за куповину пољопривредне опреме

Град Бор ове године, из локалног буџета, издвојио је 45 милиона динара за субвенционисање пољопривредних произвођача на територији града.

У Градској управи данас је додељено 41 решење, и то 22 решења за куповину пољопривредне опреме, 11 решења за опрему пластеника , док је за машине за заштиту биља одобрено и уручено 8 решења. До сада, кроз мере помоћи утрошено је око половине предвиђеног буџета.

Крајем септембра, половином октобра, биће отворен још један конкурс који се односи на пријем воћа и сеоски туризам. Позивају се сви заинтересовани пољопривредни произвођачи да прикупе сву неопходну документацију и да благовремено конкуришу за субвенције„, истакао је Ненад Крачуновић, члан Градског већа.

Додела решења пољопривредним произвођачима била је прилика да свако од присутних изнесе предлог за израду буџета за наредну годину. Предлози су се највише односили на формирање земљорадничких задруга, да се уврсте неке нове мере, као и куповина хладњача и мини хладњача за пријем и сушење воћа.

Град Бор је најавио да ће се наредне године издвојити знатно већи износ за помоћ пољопривредних произвођача.

Продужен рок за пријављивање ради доделе субвенција за набавку огрева

Рок за пријављивање, ради доделе субвенција за набавку огрева на територији града Бора, продужен је до 30. септембра.

Одлуком Штаба за ванредне ситуације, из градског буџета издвојена су финансијска средства за куповину огрева у износу од 12 до 15 хиљада динара по домаћинству за предстојећу грејну сезону. Сви заинтересовани грађани који нису стигли у претходном року да прикупе сву неопходну документацију, могу то учинити до краја септембра месеца ове године.

Како би се превазишла тешка енергетска ситуација Град Бор покренуо је иницијативу, да се грађанима који нису у систему централног грејања, помогне тако што ће се из локалног буџета издвојити новчана средстава у виду једнократне помоћи за куповину огрева. До сада се пријавило око 5 хиљада наших суграђана, а знамо да има још домаћинстава који се нису пријавили а имају право. Управо због њих решили смо да продужимо овај рок. Представници јавних предузећа, Центра за социјални рад, Градске управе и месних заједница, наредних дана поново ће изаћи на терен како би мотивисали своје суграђане да се пријаве и да донесу минималну документацију како би остварили своје право на исплату једнократне новчане помоћи за превазилажење енергетске кризе која је тренутно у целом свету“, истакао је Александар Миликић, градоначелник града Бора.

Због велике заинтересованости грађана а како би се олакшало најстаријим суграђанима који живе у сеоским месним заједницама, направљен је нови распоред. Стручни радници Центра за социјални рад биће распоређени у свим сеоским месним заједницама како би грађанима олакшали прикупљање документације.

Важно је да наши суграђани имају пребивалиште или боравиште на територији града Бора, да је то пребивалиште закључно са августом месецом на адреси непокретности за коју се захтев поднос, као и да су домаћинства искључена са система централног грејања. Од документације неопходно је доставити личну карту власника непокретности, потврду из ЈП за стамбене услуге да домаћинство не користи услуге централног грејања, затим доказ о власништву, а то може бити решење Суда о наследству, уговор о доживотном издржавању, уговор о поклону  или решење о порезу за 2022. или 2021. годину и текући рачун подносиоца захтева“, истакла је Јелена Ристић, директорка Центра за социјални рад у Бору.

Позивају се сви суграђани да контактирају Центар за социјални рад како би добили све неопходне информације, на бројеве телефона 030/ 425 22 589 од 7 до 19 часова сваког радног дана и на мобилни телефони 060/73 777 04 и 060/ 73 777 25 који су доступни и викендом од 7 до 19 сати.

 

 

Уручена решења пољопривредним произвођачима за субвенционисање набавке машина

У сали Градске управе данас су уручена решења пољопривредним произвођачима за субвенционисање набавке машина за убирање и скидање усева, као и машина и опреме за наводњавање усева. Додељено је укупно 42 решења, од тога 29 решења за скидање усева и 13 решења за наводњавање усева.

Из локалног буџета за субвенционисање пољопривредних произвођача издвојено је 45 милиона динара, што је више него претходне године.

Опредељена средства за ове намене била су довољна и сви произвођачи који су испуњавали услове конкурса добили су помоћ од Града Бора. Изузетно нас радује чињеница да смо субвенцијама додатно подстакли пољопривредне произвођаче да унапреде своју производњу куповином нових машина а себи олакшају рад“, истакао је Ненад Крачуновић, члан Градског већа.

Јован Тодоровић из села Злот истакао је да је задовољан овогодишњом субвенцијом јер машина са којим је до сада радио, није више била за употребу. Уз помоћ града успео је да купи нову машину за сакупљање сена.

Боранка Анета Миловановић власник је газдинства у селу Шарбановац и ове године је први пут конкурисала за субвенцију за проширење своје делатности.

Узгајам лешнике на површини од 6 хектара. Нова сам у овом послу, имам планове за у будуће али ми је била потребна финансијска помоћ“, додаје Анета.

До краја године субвенције за пољопривреду ће добити сточари, виноградари, пчелари и домаћинства која се баве соским туризмом. Ове године највеће интересовање било је за субвенције из области пчеларства где је из градског буџета издвојено 5 милиона динара.