Продужен рок за конкурисање на јавни конкурс за субвенционисање мера енергетске ефикасности породичних кућа, станова и зграда

Јавни конкурс за субвенционисање мера енергетске ефикасности породичних кућа, станова и стамбених зграда, продужен је за још девет дана.

У договору са Министарством рударства и енергетике донета је одлука да се јавни конкурс продужи како би сви заинтересовани грађани, који нису стигли да у претходном року прикупе сву потребну документацију, аплицирају на јавни конкурс и остваре право на субвенцију.

Укупан износ субвенције је 18 милиона динара, од чега се 50 одсто новчаних средстава издваја из градског буџета, док се других 50 одсто обезбеђује из републичког буџета. На основу буџетских средстава која су планирана за ову намену, могуће је субвенционисати 160 пријава.

Услови за учешће на конкурсу, да је подносилац пријаве власник објекта, уколико има више власника у оквиру једног објекта неопходна је њихова сагласност, уколико лице није власник објекта потребно је да има пребивалиште на адреси и да власник истог објекта да сагласност и последњи услов да је минимална потрошња електричне енергије за протекли месец 30 KWh. Да би се остварило право на субвенцију неопходно је доставити и копију личне карте власника објекта као доказ о месту пребивалишта као и копују осталих чланова домаћинства који се налазе на истој адреси. За малолетна лица неопходн је доставити копију здравствене књижице“, истакао је Игор Јанковић, члан Градског већа.

Конкурсна документација може се преузети на сајту града www.bor.rs или лично у згради Градске управе на 6. спрату у канцеларији број 60. Пријаве је могуће поднети на писарници Градске управе или поштом на адресу Градска управа Бор, Моше Пијаде број 3. У оквиру пратеће документације налази се и листа пријављених компанија. Грађани ће имати могућност да изаберу једног од понуђених произвођача и на основу њихове профактуре ће се формирати коначна листа која ће бити јединствена за сваку од мера.

Сви заинтересовани грађани, за ову врсту субвенције, могу конкурисати закључно са 23. септембром ове године.