Због безбедности посетилаца, по налогу инспекције посечене тополе код Лазареве пећине

У Споменику природе „Лазарев кањон“ код Злота, након више од пет деценија тополе које су улепшавале приступни пут ка Лазаревој пећини, због безбедности туриста, пролазника и мештана, ове године морале су да буду посечене.

Већ пар година уназад, по наводима надлежних и стручних лица, тополе су почеле да труле изнутра, да пропадају, ломе се гране с времена на време и као такве угрожавале су безбедност посетилаца.

Након мишљења стручних лица, Град Бор такође се обратио и Заводу за заштиту споменика који је у свом саопштењу дао мишљење да је дрворед достигао своју старост и да је фази пропадања. Издати су услови, на који начин треба извршити њихово безбедно уклањање и шта сме да се посади на месту посечених стабала.

Добили смо пар жалби да су се делови стабала обрушавали и угрожавали безбедност туриста, пролазника и самих мештана. Једна топола пукла је на пола и том приликом покидала електричне водове јер се преко пута налази трафо станица. Након тога, Град Бор је тражио мишљење Завода за заштиту природе који је у образложењу навео да су тополе пред крај свог животног циклуса и да као такве угрожавају безбедност људи јер се налазе на путном појасу. Такође, Град Бор је тражио мишљење и од ЈП „Србија воде“ где је водопривредни инспектор из Неготина сачинио записник на основу ког је дао мишљење да је неопходно уклонити стабла јер су небезбедна и да угрожавају безбедност и здравље људи а могу угрозити и туђу имовину“, истакао је Данијел Алексић, члан Градског већа.

На основу мишљења надлежних, Град Бор као корисник тог дела терена, морао је да спроведе не само уклањање трулих стабала већ и обарање опасног камења изнад самог улаза у Лазареву пећину јер је ранијих година било одрона изнад и око пећине.

Након извршене сече, следи вађење пањева а затим садња новог дрвореда. Завод за заштиту природе је у свом решењу дао и предлог која врста може ту бити посађена“, додао је Алексић.

Предвиђено је да се на истом потезу засаде аутохтоне врсте које су прилагођене условима живота на овом простору а у складу су са условима Завода за заштиту природе Србије.

Верујемо, да ће нове саднице утицати да овај простор поново заблиста.