Град Бор обухваћен је пројектом „Чиста Србија“, почетак радова у другој половини године

Град Бор обухваћен је пројектом „Чиста Србија“ који подразумева изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, канализациону мрежу и пумпне станице.

Тим поводом, у сали Градске управе одржан је састанак са представницима ЦРБЦ Србија (China Road and Bridge Corporation) и Зијин копер (Zijin copper).

Пројекат ће се изводити у две фазе. Прва фаза предвиђа изградњу нове канализационе мреже у дужини од 50 километара и изградњу постројења за прераду фекалне воде. У другој фази је предвиђена изградња 10 километара канализационе мреже и фабрика за прераду фекалних вода. Друга фаза, такође подразумева и сарадњу са компанијом „Зијин копер“ (Zijin copper)  која ће у овом пројекту учествовати у делу преузимања прерађене фекалне воде за индустријске потребе како се за потребе производње не би угрозила изворишта чисте пијаће воде“, истакао је Срећко Здравковић члан Градског већа.

Предвиђено је да радови почну до краја јесени а рок за завршетак радова, по пројекту, је 2025 година.

Вредност пројекта је 80 милиона евра.