Raspored obavljanja prevoza za zaposlene čiji su poslodavci predali spiskove u skladu sa Uredbom Vlade RS

Poštovani putnici, Grad Bor je od nadležnog ministarstva dobio saglasnost za obavljanje posebno organizovanih linija gradskog i prigradskog prevoza. Korisnici prevoza su zaposleni kod poslodavca koji je od gradske uprave grada bora dobio dozvolu kojom se omogućava korišćenje prevoza. Poslodavac ima obavezu da podnese zahtev gradskoj upravi na mejl: prevoz@bor.rs, sa spiskom zaposlenih lica koji će koristiti prevoz, definisanim rutama i da ukoliko zaposleni koriste prevoz za vreme trajanja policijskog časa poseduje dozvolu MUP-a za kretanje.

Poslodavac je dužan da, na osnovu spiska predatog uz zahtev, zaposlenima izda radni nalog.

U slučaju da poslodavac, koji poseduje dozvolu izdatu od strane gradske uprave, ima potrebu da doda ili izbriše neko lice sa spiska, dostavlja spisak direktno prevozniku na mejl: office@bortravel.net.

(više…)

English EN Serbian SR
Promeni veličinu fonta
Kontrast