Од 1. фебруара креће обнова пољопривредних газдинстава на портал е-Аграра

Град Бор и Пољопривредна саветодавна служба из Неготина крећу у реализацију помоћи пољопривредним газдинствима. Обнова регистрације пољопривредног газдинства са територије града Бора почеће у четвртак 1. фебруара. Неопходно је да пољопривредни произвођачи са собом понесу мобилни телефон који има инсталирану апликацију како би се регистрација и обновила.

Помоћ око обнове регистрације ће се вршити према следећем распореду:

(више…)

Расписан конкурс за пописиваче пољопривредних газдинстава

Републички завод за статистику објавио је данас Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче пољопривредних газдинстава, за потребе Пописа пољопривреде Србије 2023, на који могу да се пријаве до 21. августа.

Попис пољопривреде у Србији спровешће се од 1. октобра до 15. децембра, а планирано је да у њему учествује око 3.000 пописивача, који ће бити ангажовани од 1. октобра до 22. децембра.

Кандидат заинтересован за посао пописивача треба да има држављанство Србије, пребивалиште или пријављено боравиште у Србији, најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве, стечено најмање трогодишње средње образовање, као и да није осуђиван, да против њега није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Такође, потребно је знање рада на рачунару и могућност приступа интернету током ангажовања.

Сa изабраним пописивачима потписиваће се или уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду, у зависности од тренутног радног статуса.

Пре почетка пописа биће организована петодневна обука за организаторе и непосредне извршиоце, по нивоима, ради обезбеђивања јединственог поступања у тумачењу и примени методологије, према плану и програму РЗС-а.

Предвиђено ја да по пописивачу буде око 250 газдинстава, а подаци ће бити прикупљани методом интервјуа на терену, од 1. октобра до 15. децембра, на основу Адресара пољопривредних газдинстава.

Пописивачи ће податке уносити директно у електронски упитник на лаптопу.

Попис пољопривреде 2023. обухватиће пољопривредна газдинства на територији Србије, без обзира на статус (породична газдинства, газдинства правних лица и предузетника).

Кандидати за пописиваче могу да се пријављују искључиво попуњавањем електронске пријаве, а биће рангирани на основу податка из пријаве о општини у којем имају пријављено пребивалиште или боравиште и остварених бодова.

Ранг листа пријављених кандидата може се видети на сајту https://pod2.stat.gov.rs/RangListePopisPolj/RangListe/IndexR4

Републички завод за статистику објављује Прелиминарну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.

Прелиминарну листу можете погледати – овде.

Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.

Рок за улагање приговора је 02. септембар 2023. године до 16.00 часова.