Продужен рок за пријављивање ради доделе субвенција за набавку огрева

Рок за пријављивање, ради доделе субвенција за набавку огрева на територији града Бора, продужен је до 30. септембра.

Одлуком Штаба за ванредне ситуације, из градског буџета издвојена су финансијска средства за куповину огрева у износу од 12 до 15 хиљада динара по домаћинству за предстојећу грејну сезону. Сви заинтересовани грађани који нису стигли у претходном року да прикупе сву неопходну документацију, могу то учинити до краја септембра месеца ове године.

Како би се превазишла тешка енергетска ситуација Град Бор покренуо је иницијативу, да се грађанима који нису у систему централног грејања, помогне тако што ће се из локалног буџета издвојити новчана средстава у виду једнократне помоћи за куповину огрева. До сада се пријавило око 5 хиљада наших суграђана, а знамо да има још домаћинстава који се нису пријавили а имају право. Управо због њих решили смо да продужимо овај рок. Представници јавних предузећа, Центра за социјални рад, Градске управе и месних заједница, наредних дана поново ће изаћи на терен како би мотивисали своје суграђане да се пријаве и да донесу минималну документацију како би остварили своје право на исплату једнократне новчане помоћи за превазилажење енергетске кризе која је тренутно у целом свету“, истакао је Александар Миликић, градоначелник града Бора.

Због велике заинтересованости грађана а како би се олакшало најстаријим суграђанима који живе у сеоским месним заједницама, направљен је нови распоред. Стручни радници Центра за социјални рад биће распоређени у свим сеоским месним заједницама како би грађанима олакшали прикупљање документације.

Важно је да наши суграђани имају пребивалиште или боравиште на територији града Бора, да је то пребивалиште закључно са августом месецом на адреси непокретности за коју се захтев поднос, као и да су домаћинства искључена са система централног грејања. Од документације неопходно је доставити личну карту власника непокретности, потврду из ЈП за стамбене услуге да домаћинство не користи услуге централног грејања, затим доказ о власништву, а то може бити решење Суда о наследству, уговор о доживотном издржавању, уговор о поклону  или решење о порезу за 2022. или 2021. годину и текући рачун подносиоца захтева“, истакла је Јелена Ристић, директорка Центра за социјални рад у Бору.

Позивају се сви суграђани да контактирају Центар за социјални рад како би добили све неопходне информације, на бројеве телефона 030/ 425 22 589 од 7 до 19 часова сваког радног дана и на мобилни телефони 060/73 777 04 и 060/ 73 777 25 који су доступни и викендом од 7 до 19 сати.

 

 

Од данас додела субвенција за набавку огрева

Центар за социјални рад у Бору расписао је оглас за пријављивање носиоца домаћинстава ради доделе субвенција за набавку огрева на територији Града Бора.

Оглас се односи на сва домаћинства, како у граду тако и у селима. Ово право се остварује преко Центра за социјални рад, где ће грађани почев од 26. августа моћи да подносе захтеве сваког радног дана од 7 до 19 часова, закључно са 14. септембром ове године.

Прикупљање захтева обављаће се и у сеоским месним заједницама како би ово право било доступније свима. Подносилац захтева мора имати пребивалиште на територији града Бора и да се захтев подноси за непокретност а да је боравиште или пребивалиште на тој адреси закључно са 15. августом ове године. Уз ову наведену документацију неопходно је доставити и потврду да домаћинство, за које се подноси захтев, није у систему централног грејања. Потврда се може добити у ЈКП „Топлана“ Бор или у ЈКП за стамбене услуге „Бор“, Јелена Ристић, директорка Центра за социјални рад у Бору.

Ристић додаје, да подносилац захтева осим личне карте неопходно је да достави и решење о порезу за 2021 или 2022 годину за непокретност за коју се захтев и подноси. Уз то је неопходан и доказ о власништву непокретности било судско решење, уговор о доживотном издржавању или уговор о поклону. Захтев могу поднети и подстанари али је неопходно да се уз уговор о закупу достави и сагласност власника непокретности.

Све непходне информације грађани могу добити сваког радног дана на телефоне Центра за социјални рад 422-589, викендом се информације могу добити путем телефона 060/7377704 и 060/7377725 или на мејл bor.csr@minrzs.gov.rs.