Потписани тројни уговори за програм унапређења енергетске ефикасности

На основу програма унапређења енергетске ефикасности, у Градској кући данас су потписани тројни уговори са грађанима који су добили субвенције за уградњу столарије, постављање фасаде, куповину котлова на биомасу и за уградњу топлотних пумпи.

До краја наредне недеље биће уручено 125 уговора након чега ће извођачи радова, за које су се грађани определили, моћи да крену са реализацијом ових мера. Рок за за реализацију програма је 1. март наредне године. У договору са ресорним министарством, уколико буде било потребе, рок ће бити продужен“, истиче Игор Јанковић, члан Градског већа.

Јанковић додаје да ће Град Бор и наредне године испратити сваки позив од ресорног министарства како би грађани који нису сада конкурисали могли да аплицирају следеће године.

Градски већници усвојили предлог Одлуке о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење енергетске санације

Од  три предлога Одлука, који су данас били на дневном реду 30. седнице Градског већа, два ће ићи на јавну расправу, а односе се на локалне комуналне таксе и таксу о коришћењу јавних површина.

Када је реч о локалним комуналним таксама, оно што је битно је да се цене када је реч о локалним комуналним таксама, које се односе на приватнике и предузетнике, неће мењати. Задржаће се цене из 2020. године, осим у категорији предузећа која имају приход преко 50 милиона динара а то су делатности којима се баве кладионице, коцкарнице и банке, град је за њих повећео таксе за 15 процената.

Сагледали смо да кроз ову одлуку не оптеретимо мала и средња предузећа, да задржимо ниво из 2020. године и да на тај начин поспешимо развој предузетништва на територији Бора јер буџет града не расте на основу намета пореза и доприноса већ на основу прихода од развоја индусрије, у овом случају од рударења. Битно је још да је одлука о коришћењу јавних површина увећана само за 2 процента и то значи да је  враћена на ниво из 2020. године. Јер смо тада, због подстицајних мера за превазилажење короне, умањили цену за 2 процента. Тако да ће заузеће јавне површине са 48 динара, овом одлуком, бити повећано на 49 динара по метру квадратном“, истакао је градоначелник Бора Александар Миликић.

Миликић додаје да се на овакав начин држи стабилна политика пореза на територији града Бора. Ово је политика стабилног развоја, подршке предузетништву, али исто тако кроз све мере запошљавања које се спроводе кроз програме самозапошљавања, прве шансе, јавних радова, стручне праксе, град Бор врло одговорно и темељно води рачуна о привредницима као једним од битних фактора за развој локалне самоуправе.

Чланови Градског већа усвојили су на данашњој седници и Предлог Одлуке о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда.

 

 

 

У оквиру Одлуке налази се коначна листа корисника коју је формирала комисија након обиласка свих објеката са преелиминарне листе. Укупно 124 грађана добиће бесповратна средства за 126 мера. На листи доминирају грађани који су аплицирали за програм замене столарије, њих 96. Након доношења Одлуке следи израда појединачних решења о сваком кориснику, након чега ће се приступити потписивању тројних уговора између грађана, локалне самоуправе и извођача радова“, рекао је Игор Јанковић, члан Градског већа.

Планирани износ субвенција био је 18 милиона динара, а утрошено је око 16 милиона и 800 хиљада динара. Разлика која је остала биће утрошена за наредни позив уградње соларних панела. Рок за завршетак радова је 1.март, али уколико буде потребе због временских услова, рок ће бити продужен.

Кроз програм енергетске ефикасности, 126 грађана потписаће тројне уговоре

Ове године град Бор, у сарадњи са Министарством рударства и енергетике, реализовао је програм енергетске ефикасности за породичне куће и стамбене јединице. Кроз програм обухваћене су мере као што су замена столарије, уградња фасаде, термичка изолација таванице испод кровног покривача, набавка котлова на природни гас или био масу, замена цевне мреже и радијатора као и уградња топлотних пумпи са пратећом инсталацијом.

Након изласка стручне комисије на терен, формирана је коначна листа на којој се налази 126 грађана који ће потписати тројне уговоре.

Највеће интересовање било је за меру замене столарије. Од 126 корисника , чак њих 96 конкурисало је за ову меру. Рок за извођење радова је 1. март наредне године, објашњава Игор Јанковић, члан Градског већа и додаје да уколико буде потребе рок ће бити продужен. У договору са ресорним министарством, рок је могуће продужити услед временских прилика које неће дозволити да се, пре свега, уреди фасада на објектима.

Јанковић напомиње да је приликом обиласка терена стручна комисија утврдила да су грађани, кроз премер и предрачун, предвидели само део столарије на објекту. Након договора са ресорним министарством, грађанима је дозвољено да накнадно допуне премер како би сва столарија на објекту била замењена.

Коначна листа грађана који су конкурисали за неку од мера енергетске ефикасности налази се на градском сајту града Бора (www.bor.rs) и на огласној табли. Сви грађани могу уложити жалбу уколико сматрају да има потребе. Након истека рока за жалбе на седници Градског већа биће донета одлука о додели субвенција након чега ће се приступити потписивању тројних уговора како би извођачи могли да крену са реализацијом свих мера.

https://bor.rs/wp-content/uploads/2022/11/KONACNA-LISTA-KRAJNJIH-KORISNIKA-GRADJANA-1.pdf

Продужен рок за конкурисање на јавни конкурс за субвенционисање мера енергетске ефикасности породичних кућа, станова и зграда

Јавни конкурс за субвенционисање мера енергетске ефикасности породичних кућа, станова и стамбених зграда, продужен је за још девет дана.

У договору са Министарством рударства и енергетике донета је одлука да се јавни конкурс продужи како би сви заинтересовани грађани, који нису стигли да у претходном року прикупе сву потребну документацију, аплицирају на јавни конкурс и остваре право на субвенцију.

Укупан износ субвенције је 18 милиона динара, од чега се 50 одсто новчаних средстава издваја из градског буџета, док се других 50 одсто обезбеђује из републичког буџета. На основу буџетских средстава која су планирана за ову намену, могуће је субвенционисати 160 пријава.

Услови за учешће на конкурсу, да је подносилац пријаве власник објекта, уколико има више власника у оквиру једног објекта неопходна је њихова сагласност, уколико лице није власник објекта потребно је да има пребивалиште на адреси и да власник истог објекта да сагласност и последњи услов да је минимална потрошња електричне енергије за протекли месец 30 KWh. Да би се остварило право на субвенцију неопходно је доставити и копију личне карте власника објекта као доказ о месту пребивалишта као и копују осталих чланова домаћинства који се налазе на истој адреси. За малолетна лица неопходн је доставити копију здравствене књижице“, истакао је Игор Јанковић, члан Градског већа.

Конкурсна документација може се преузети на сајту града www.bor.rs или лично у згради Градске управе на 6. спрату у канцеларији број 60. Пријаве је могуће поднети на писарници Градске управе или поштом на адресу Градска управа Бор, Моше Пијаде број 3. У оквиру пратеће документације налази се и листа пријављених компанија. Грађани ће имати могућност да изаберу једног од понуђених произвођача и на основу њихове профактуре ће се формирати коначна листа која ће бити јединствена за сваку од мера.

Сви заинтересовани грађани, за ову врсту субвенције, могу конкурисати закључно са 23. септембром ове године.

 

Конкурс за субвенције за замену столарије, рок за подношење пријава 14. септембар

На данашњој седници Градског већа донта је одлука о расписивању јавног конкурса за грађане а тиче се програма енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених заједница.

Кроз програм обухваћено је шест мера, замена столарије, уградња фасаде, термичка изолација таванице испод кровног покривача, набавка котлова на природни гас или био масу, замена цевне мреже и радијатора као и уградња топлотних пумпи са пратећом инсталацијом.

Услови за учешће на конкурсу, да је подносилац пријаве власник објекта, уколико има више власника у оквиру једног објекта неопходна је њихова сагласност, уколико лице није власник објекта потребно је да има пребивалиште на адреси и да власник истог објекта да сагласност и последњи услов да је минимална потрошња електричне енергије за протекли месец 30 KWh. Такође, постоје и критеријуми за избор самог објекта, изглед спољашње столарије, изглед фасаде, постојећи начин грејања, заузетост површине и последњи критеријум да власник објекта није до сада користио субвенције за ове намене у предходној години“, истакао је Игор Јанковић, члан Градског већа.

Јанковић додаје да је предвиђен износ за ове мере 18 милиона динара од чега 50 одсто финансира Влада Републике Србије и Град Бор, док других 50 одсто финансирају грађани који су ушли у програм. Конкурсна документација може се преузети на сајту града www.bor.rs или лично у згради Градске управе на 6. спрату у канцеларији број 60. Пријаве је могуће поднети на писарници Градске управе или поштом на адресу Градска управа Бор, Моше Пијаде број 3. У оквиру пратеће документације налази се и листа пријављених компанија. Грађани ће имати могућност да изаберу једног од понуђених произвођача и на основу њихове профактуре ће се формирати коначна листа која ће бити јединствена за сваку од мера.

Грађани Бора су исчекивали ову меру, пре тога смо имали меру која се такође односи на енергетску ефикасност а то су пре свега соларни панели за производњу електричне енергије. Ова мера је јако добро прихваћена од стране грађана Бора, очекујемо да ће се велики број суграђана јавити и за замену столарије. Наредне године повећаћемо финансијска средства за мере енергетске ефикасности како бисмо омогућили да што већи број наших суграђана добије прилику да се пријави за неки од програма. На овај начин и кроз овакву врсту програма уштедеће се на електричној и топлотној енергији“, каже Александар Миликић, градоначелник града Бора.

Конкурс ће бити расписан у понедељак и трајаће 30 дана, односно закључно са 14. септембром ове године. По завршетку целог процеса комисија ће извршити бодовање свих пријава. Теренским обиласком ће се утврдити истинитост података који су унети у пријаву. Након тога следи избацивање прелиминарне листе након чега се може приступити потписивању тројних уговора, између Града Бора, грађана и компанија које су испуниле услове за реализацију свих ових мера.

Повећање енергетске ефикасности – Спајамо економски, социјални и еколошки аспект

Град Бор донео је прошле године одлуку о изради стратегије за побољшање енергетске ефикасности стамбених зграда у Бору. После јавне набавке изабрана је фирма која ће израдити стратегију, чији је циљ стварање услова за повећање енергетске ефикасности стамбених објеката, односно омогућавања уградње изолације под повољним условима скупштинама станара, речено је између осталог на састанку радне групе која се бави овом стратегијом, која би требало да буде завршена у наредна два месеца.

(више…)