Чланови Градског већа усвојили су на данашњој седмој седници 16 тачака колико је било на дневном реду. На седници су усвојени предлози о доношењу Статута града, као и Пословника о раду Скупштине града, што је у складу са изменама и допунама Закона о локалној самоуправи. Градски већници усвојили су и предлог Решења о престанку мандата вд директора ЈКП „Топлана“ Бор и предлог Решења о разрешењу вд директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“, те ће се на следећој седници Скупштине града, након спроведених конкурса, одлучивати о постављању директора у ова два предузећа. 
„У предходном периоду расписани су и спроведени конкурси за избор директора у ЈКП “Топлана“, „Водовод“ и ЈП за стамбене услуге „Бор“. Комисија која је одлучивала дала је предлог за директора „Топлане“ и ЈП за стамбене услуге , док по конкурсу за директора борског „Водовода“ ниједан од три кандидата колико се јавило, није испунио услове предвиђене конкурсом.“ истакао је градоначелник Александар Миликић.
На седници је усвојен и предлог Закључка о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за првих шест месеци ове године.